PROCEDURI ȘI PROTOCOALE

Purtator de cuvant Dr. Lazarut Lucina, contact: 0265570933, e-mail contabilitate@spitalulsovataniraj.ro

Accesul reprezentantilor mass-media in unitate, in vederea inregistrarii, fotografierii sau filmarii se face numai in baza unei cereri scrise aprobate de manager, respectand dreptul la intimitate al pacientilor.

Pe toata durata deplasarii in incinta unitatii, reprezentantii mass-media vor fi insotiti de purtatorul de cuvant al unitatii sau cu persoana desemnata de conducerea unitatii.

Anexa 1

Regulile privind accesul Reprezentanților mass-media pe teritoriul

SPITALULUI SOVATA-NIRAJ

1. Toti Reprezentantii mass-media care vor oferi informați înregistrate audio/video de pe teritoriul Spitalului au obligația de a asigura informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor.      

2. Pe teritoriul Spitalului, accesul se face însoțit numai de către Purtătorul de cuvânt sau altă persoană(e) delegate de Managerul Spitalului.

3. Accesul Reprezentanților mass-media va fi permis pe teritoriul Spitalului numai dacă aceștia își asumă prin semnătură respectarea prezentelor reguli.

4. Accesul în spital se face numai echipat corespunzător cu halat și ecuson pentru identificare.

5. Reprezentanții mass-media nu vor recurge la înșelăciune în vederea obținerii unor informații suținând că sunt persoane angajate ale spitalului.

6. Reprezentanții mass-media nu vor lua interviuri, nu vor efectua filmări cu pacientii din cadrul spitalului decât după ce se va obține acordul scris al acestora.

7. Reprezentanții mass-media care vor obține si utiliza informații din cadrul spitalului folosind mijloace de înregistrare audio/video ascunse se fac răspunzători pentru faptele lor și vor suporta consecințele. Utilizarea metodelor menționate atrage după sine interzicerea accesului în cadrul Spitalului cu alte ocazii pe termen nelimitat.

Manager

Anexa 2

Subsemnata/ul…………………………………………………………………………….,

CNP:

Domiciliat/ă în str……………………………………………, nr. …, bl. …, sc. …, et. ….., ap. ……, sector.….., localitatea.…………………………., judeţul.……………………., telefon……………………….., în calitate de;

– pacient

– aparținător

– reprezentant legal

sunt de acord cu:

1.- divulgarea informațiilor cu privire la

            starea mea de sănătate                         starea de sănătate a persoanei pe care o reprezint;

2. – divulgarea motivelor medicale sau de altă natură

            pentru care mă aflu internat                 pentru care se află internată persoana pe care o reprezint

3. – filmarea și intervievarea cu privire la starea de sănătate și difuzarea informațiilor obținute pe această cale pe cale audiovizuală a :

            mea                                                      persoanei pe care o reprezint

Cadrul medical în prezența căruia semnez:

…………………………………………………………………………………………………….

Unitatea mass-media care solicită informațiile

………………………………………………………………………………………………………

Data ………………………………………..      Ora…………….             Semnătura pacientului …………………….