PROCEDURI ȘI PROTOCOALE

Purtător de cuvânt Manager Ec. Fazakas Csaba, contact: 0740204644, e-mail manager@spitalulsovataniraj.ro

Comunicarea cu mass-media

  1. Nici un reprezentant al mass-media nu are voie sa pătrundă în incinta spitalului, decât cu acordul conducerii, în urma unei solicitări scrise sau telefonice și cu permis de vizitare
  2. Reprezentanții mass-media vor fi pe parcursul vizitei însoțiți de un salariat al spitalului desemnat de către manager.
  3. Accesul în compartimentele spitalului va fi restricționat și acordat doar cu avizul șefului de compartiment
  4. Legătura dintre spital și mass media este asigurată de către manager.
  5. Realizarea unui interviu cu echipa managerială a spitalului se va realiza doar în urma unei solicitări scrise și doar cu acordul managerului
  6. Filmarea în cadrul spitalului nu este permisa decât cu acordul conducerii și a persoanelor implicate
  7. Acces neîngrădit pentru presă:
  • Când însoțesc o delegație oficiala, cu acordul acesteia
  • Însoțită de manager / alți directori

Accesul reprezentanților mass-media în unitate, în vederea înregistrării, fotografierii sau filmării se face numai în baza unei cereri scrise aprobate de manager, respectând dreptul la intimitate al pacienților.

Pe toată durată deplasării în incinta unității, reprezentanții mass-media vor fi insoțiti de purtătorul de cuvânt al unității sau cu persoană desemnată de conducerea unității.

Anexa 1

Regulile privind accesul Reprezentanților mass-media pe teritoriul

SPITALULUI SOVATA-NIRAJ

1. Toți Reprezentanții mass-media care vor oferi informați înregistrate audio/video de pe teritoriul Spitalului au obligația de a asigură informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor.      

2. Pe teritoriul Spitalului, accesul se face însoțit numai de către Purtătorul de cuvânt sau altă persoană(e) delegate de Managerul Spitalului.

3. Accesul Reprezentanților mass-media va fi permis pe teritoriul Spitalului numai dacă aceștia își asumă prin semnătură respectarea prezentelor reguli.

4. Accesul în spital se face numai echipat corespunzător cu halat și ecuson pentru identificare.

5. Reprezentanții mass-media nu vor recurge la înșelăciune în vederea obținerii unor informații suținând că sunt persoane angajate ale spitalului.

6. Reprezentanții mass-media nu vor lua interviuri, nu vor efectua filmări cu pacientii din cadrul spitalului decât după ce se va obține acordul scris al acestora.

7. Reprezentanții mass-media care vor obține și utiliza informații din cadrul spitalului folosind mijloace de înregistrare audio/video ascunse se fac răspunzători pentru faptele lor și vor suporta consecințele. Utilizarea metodelor menționate atrage după sine interzicerea accesului în cadrul Spitalului cu alte ocazii pe termen nelimitat.

Manager

Anexa 2

Subsemnata/ul…………………………………………………………………………….,

CNP:

Domiciliat/ă în str……………………………………………, nr. …, bl. …, sc. …, et. ….., ap. ……, sector.….., localitatea.…………………………., judeţul.……………………., telefon……………………….., în calitate de;

– pacient

– aparținător

– reprezentant legal

sunt de acord cu:

1.- divulgarea informațiilor cu privire la

            starea mea de sănătate                         starea de sănătate a persoanei pe care o reprezint;

2. – divulgarea motivelor medicale sau de altă natură

            pentru care mă aflu internat                 pentru care se află internată persoana pe care o reprezint

3. – filmarea și intervievarea cu privire la starea de sănătate și difuzarea informațiilor obținute pe această cale pe cale audiovizuală a :

            mea                                                      persoanei pe care o reprezint

Cadrul medical în prezența căruia semnez:

…………………………………………………………………………………………………….

Unitatea mass-media care solicită informațiile

………………………………………………………………………………………………………

Data ………………………………………..      Ora…………….             Semnătura pacientului …………………….