Servicii ambulatorii în specialitățile

-Ambulator de specialitate de pediatrie

-Ambulator de specialitate dermatovenerologie

-Ambulator integrat medicină internă