OBLIGAŢIILE ASIGURAŢILOR

  1. Să se inscrie pe lista unui medic de familie;
  2. Să anunţe medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
  3. Să se prezinte la controalele profilactie si periodice stabilite prin contractul-cadru;
  4. Să anunţe in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurări de sănătate asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asiguraţi;
  5. Să respecte cu strictete tratamentul si indicaţiile tratamentul şi indicaţiile medicului;
  6. Să aiba o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
  7. Să achite contributia datorata fondului şi suma reprezantand coplată,in condiţiile stabilite prin contractul-cadru;
  8. Să prezinte furnizorului de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.