DREPTURILE ASIGURAȚILOR

 1. Să aleaga furnizorul de servicii medicale , precum si casa de asiguraria de sănătate la care se asigură, in conditiile legi si ale contractului-cadru;
 2. Să fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicită, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport dacă optiunea este penrtu un medic din altă localitate;
 3. Să isi scimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
 4. Să beneficieze de servicii medicale ,medicamente ,materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu in conditiile legii;
 5. Să efectueze controale profilactice,in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 6. Să beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
 7. Să beneficieze de servicii de asistentă medicala preventiva si de promovare a sanatatii , inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 8. Să beneficieze de servicii medicale de urgenta;
 9. Să beneficieze de unele servicii de asistentă stomatologica;
 10. Să beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
 11. Să beneficieze de dispozitive medicale;
 12. Să beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
 13. Să li se garanteze confidentialitatea privind datele , in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
 14. Să aiba dreptul la informaţie in cazul tratamentelor medicale;
 15. Să beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate in condiţiile legii.