CATEGORII SCUTITE DE PLATA FONDULUI DE SANĂTATE

  1. Copii si tinerii pana la vârsta de 26 de ani , daca sunt elevi,studenţi sau nu realizează venituri din munca;
  2. Persoanele cu handicap care nu realizează venituri din munca sau se află in grija familiei;
  3. soţul,soţia,părinţii si bunicii,fără venituri proprii, aflaţi in intreţinerea unei persoane asigurate;
  4. Persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prein Decretul-lege nr.118/1990 privind instaurarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945,precum si celor deportate in strainatate si constituite prizonieri,prin legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi,precum si persoanele prevazute la art.2 din Legea 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, raniţilor,precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 ,daca nu realizaeza alte venituri decat cele provenite din drepturile bănesti acordate de lege.