CATEGORII SCUTITE DE PLATA FONDULUI DE SANĂTATE

  1. Copii și tinerii până la vârsta de 26 de ani , dacă sunt elevi,studenţi sau nu realizează venituri din muncă;
  2. Persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă sau se află în grijă      familiei;
  3. soţul,soţia,părinţii si bunicii,fără venituri proprii, aflaţi în intreţinerea unei persoane asigurate;
  4. Persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prein Decretul-lege nr.118/1990 privind instaurarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945,precum și celor deportate in străinătate si constituite prizonieri,prin legea nr.44/1994 privind veteranii de război precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război,precum si persoanele prevazute la art.2 din Legea 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor,precum si luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 ,dacă nu realizaeză alte venituri decât cele provenite din drepturile bănesți acordate de lege.