CONDIŢII DE INTERNARE

  1. Bilet de trimitere
  2. Adeverintă de asigurat (adeverință de la locul de muncă, cupon de pensie, chitanţa de achitare a contribuţiei de asigurare)
  3. Buletin de identitate /Carte de identiate
  4. Alte acte medicale
  5. Card de sănătate